NRC-Logo-web Nederlandse Retriever Club
Bestuur
Statuten Lidmaatschap Algemene Vergadering
Geschiedenis
Veldwedstrijden
Working tests
Foto's wedstrijden
Agenda
Agenda vorige jaren
Werkkampioenen
Kampioenen met jaartal
Links
Partners

Lidmaatschap


Via dit formulier kunt u verzoeken als lid te worden toegelaten. Met het invullen en verzenden van het formulier verklaart u in te stemmen met de doelstelling van de Nederlandse Retriever Club: Het instandhouden van de Retrieverrassen als jachthond tijdens de werkelijke jacht.

De velden met een * zijn verplicht

Geslacht:   
Voorletters: *  
Voorvoegsels: 
Achternaam: *  
Straatnaam *  Huisnummer * 
Postcode *  Woonplaats * 
E-mail adres * 
Telefoonnummer *  Mobiel nummer
Geboorteplaats *  Geboortedatum * 
Functie/beroep * 
Lid van: (meerdere verenigingen zijn mogelijk)
KNJV NLV GRCN FRC CBRCN BRC

Eventuele aanvullingen met betrekking tot lidmaatschappen of andere aanvullingen:
De hieronder vermelde drie personen ondersteunen dit verzoek, zij zijn lid van de NRC of bestuurslid van één van de hierboven genoemde verenigingen. Ondergetekende verklaart hen hiertoe persoonlijk te hebben benaderd.
1.  
2.  
3.