NRC-Logo-web Nederlandse Retriever Club
Bestuur
Statuten Lidmaatschap Algemene Vergadering
Geschiedenis
Veldwedstrijden
Working tests
Foto's wedstrijden
Agenda
Agenda vorige jaren
Werkkampioenen
Kampioenen met jaartal
Links
Partners

VeldwedstrijdenEen veldwedstrijd is een wedstrijd, waarop retrievers in het vrije veld, tijdens een normale jachtdag beoordeeld worden op de effectiviteit van het werk na het schot.

Veldwedstrijden hebben in eerste instantie ten doel:
  • het beoordelen van de kwaliteit van het geleverde werk van de deelnemende honden;,
  • het in wedstrijdverband vergelijken van de geleverde prestaties van de deelnemende honden.


Het uiteindelijke doel van de veldwedstrijden is de selectie van zo geschikt mogelijk fokmateriaal teneinde aldus een bijdrage te leveren aan het verantwoord fokken van voor het werk geschikte retrievers waardoor het gebruik van goede honden en daarmee de weidelijkheid ter jacht worden bevorderd en waardoor het ras eigen karakter van de verschillende retrievers in stand wordt gehouden.

Voor de reglementen van de veldwedstrijden klik hier.

Voor de uitslagen van de veldwedstrijden klik hier.

veldw-03