NRC-Logo-web Nederlandse Retriever Club
Bestuur
Statuten Lidmaatschap Algemene Vergadering
Geschiedenis
Veldwedstrijden
Working tests
Foto's wedstrijden
Agenda
Agenda vorige jaren
Werkkampioenen
Kampioenen met jaartal
Links
Partners

Working Tests


Een workingtest is een wedstrijd die tot doel heeft de werkkwaliteiten van de verschillende retrievers te testen, zonder dat daarbij op wild wordt gejaagd en uitsluitend gebruik gemaakt wordt van dummy's.

Workingtests hebben in eerste instantie ten doel:
  • het beoordelen van de kwaliteit van het geleverde werk van de deelnemende honden;
  • het in wedstrijdverband vergelijken van de geleverde prestaties van de deelnemende honden;
  • ter voorbereiding t.b.v. deelname aan retriever veldwedstrijden

De visie van de Nederlandse retriever club is dat workingtests geen doel op zich zijn, maar eerder een middel om zich voor te bereiden op de veldwedstrijden.

Voor de reglementen van de workingtests klik hier.

Voor de uitslagen van de workingtests klik hier.