Over ons

Bestuur:

Henk Slijkhuis

Voorzitter

Frank de Vries

Secretaris
Penningmeester

Diaan de Rooy – van Vierssen Trip

Wedstrijd-secretaris

Rob Schmidt

Bestuurslid

Bjorn van Pruijssen

Bestuurslid

Geschiedenis

Op 2 mei 1933 werd de Vereniging Nederlandse Retriever Club opgericht.
In het begin was het een kleine vereniging en de oprichters en leden waren uitsluitend jagers die de uit Engeland ingevoerde retrievers met elkaar wilden vergelijken. Ook het vinden van het geschoten wild speelde een belangrijke rol.

Onder de oprichters waren Jhr. W. Quarles van Ufford, die vele jaren de voorzittershamer gehanteerd heeft. De bekende jagers C.J. Coldeweij en H.O. Horstman behoorden ook tot de bestuursleden van het eerste uur.

De heer Horstman was ook betrokken bij de oprichting van de Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden, kortweg ORWEJA. De heer G. van der Vliet speelde in de eerste jaren ook een belangrijke rol in de vereniging.
De veldwedstrijden waarvan de regels geleidelijk opgesteld en aangepast werden vonden veelal plaats op de diverse jachtvelden van de leden van de vereniging, primair in de duinen langs de kust.

Het doel van de wedstrijden was om de jachtinstincten van de diverse retrieverrassen met elkaar te vergelijken en tevens de beste honden voor de fokkerij te vinden.
Volgens de overlevering waren het in het begin vooral de labradors die uit Engeland ingevoerd werden om hier mee te jagen en na 1933 ook voor de veldwedstrijden.

In de hoogtijd dagen van de Retriever club werden er jaarlijks vele veldwedstrijden gehouden, vooral drijfjachten op fazanten maar ook de voor de voet jacht.
In een later stadium kwam de nazoek op waterwild terwijl ook de mogelijkheden aanwezig waren voor de nazoek op watersnippen wat voor veel honden in het begin een probleem bleek te zijn. Dit werd echter snel opgelost door de diverse deelnemers die de honden trainden op watersnippen.

Door de aanpassingen van de jachtwet wordt het voor de vereniging steeds moeilijker velden te vinden om wedstrijden te houden. In toenemende mate wordt uitgeweken naar meer kunstmatige wedstrijden en werktesten met dummy’s of koud wild. Gelukkig komt er toch regelmatig een mogelijkheid om een nazoek op duiven en / of eenden te houden wat door diverse jachthouders mogelijk gemaakt wordt.

Ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de vereniging is de mogelijkheid geboden twee dagen in Tsjechië aan aantal drijfjachten te houden. Een groot succes en een waardige viering van deze mijlpaal.

Vandaag de dag organiseert de NRC workingtesten en veldwedstrijden. De meeste, Nederlandse, NRC veldwedstrijden worden georganiseerd op duiventrek in de maanden juli en augustus. In 2011 heeft de NRC voor de eerste maal een internationale open (CACIT) veldwedstrijd in Frankrijk gehouden.

%d bloggers liken dit: