Home

Welkom bij de NRC

Vereniging

Wat doen wij


Het Retriever Ras

Het instandhouden van de Retrieverrassen als jachthond. 

NRC Fokreglement (link naar Reglement volgt nog)

OWT

Orweja Working Testen (OWTs) zijn niet gestandaardiseerde dummy proeven, die jachtsituaties nabootsen.

Apporteerwedstrijden

Tijdens apporteerwedstrijden worden retrievers getest op hun geschiktheid als jachthond.

Laatste Nieuws

Na 26 jaar heeft Willem van Tuyll, tijdens een gezellig etentje met ereleden en bestuur, het voorzitterschap overgedragen aan zijn opvolger Henk Slijkhuis.
De NRC is Willem van Tuyll zeer dankbaar voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid.
Henk overhandigde Willem een gegraveerde voorzittershamer als blijk van de genoemde waardering.